Bisnis Hade Ceunah


Ah aing geus lieur, ngomong make Basa Indonesia teu ngarti keneh, Basa Inggris komo, sugan we Basa Sunda mah ngarti

1. Biaya kangge “ngamimitian bisnis”. cik atuh pikiran dulur, mun bener-bener ngajual produk jang naon make pendaftaran heula? didinya boga warung, balanja kapasar kudu jadi anggota heula? ceunah ditagih jang pendidikan atanapi pelatihan? sareng brosur pemasaran? ngamimitian bisnis mang juta-juta ngan saukur jang meuli brosur jeung pelatihan nu can tangtu urang ngarti? pikir-pikir deui, punten nu ngamen wae modal gagang kai, paku karatan, jeung minimal 2 tutup botol urut bisa ngahasilkeun duit mang neupikeun ka 1 juta asal uteuk jeung tanaga na dipake

2. Mere jangji meunang duit loba gawe saeutik. Urang teu nutup panon jeung hate jeung otak urg, yen di dunya ieu aya nu ku urg bisa lakonan meh meunang duit tapi teu gawe cape. Tapi da moal mungkin ku lantaran urang ngilu bisnis nu ngahasilkeun duit tapi urang teu usaha. hayang duit nya usaha.

3. ceunah maneh meuli barang eta ‘investasi’?. sok pikiran ku anjeun, urang rek ngajual 100 mobil anyar, ku kuring dijual satengah harga ka anjeun, misal harga mobil 200 Jt, ku uing dijual ka anjeun 100 juta, rek 50 jt oge sok bae. anggap we tah 50 jt hiji na. tapi maneh teu bisa ngajual eta mobil, mun kitu untung keneh silaing?

4. KEMUNGKINAN PENDAPATAN SALANGIT. sok ku maneh perhatikeun, pikirkeun, regepkeun. maranehna ngan ngomong sabaraha loba anjeung BAKAL MEUNANG DUIT. lain kumaha carana anjeun PASTI BISA MEUNANG DUIT.

5. meunang duit ti ngajakan batur. maneh meunang duit ti ngajakan batur, nu ku maneh diajak ngajakan batur deui, terus turun tamurun. naha teu nyadar silaing teh usaha naon? usaha barang atawa usaha ngajakan batur? usaha ngajak batur jang ngajakan batur deui? aya produkna heueuh aya produkna, ngan pikiran ku silaing, ari silaing usaha na nu mana na?

6. aya perusahaan nu ngagaji pagawena mang juta-juta per bulan boga kantor anu badag mang tingkat-tingkat, ari ieu anu CEUNAH ngabayar bonus mang juta-juta sapoe na, ngan boga kantor NYEWA/NGONTRAK KENEH, mangga pikiran, asup akal hanteu?

7. silaing boga panyakit kangker, trus aya nu nawaran KECAP AJAIB MUJARAB BISA MENGHILANGKAN SEGALA MACAM PENYAKIT. ari taeun nu nawaran teh lain dokter, lain ahli obat herbal, lulus SD OGE hanteu ngan modal make JAS jeung pakean rapih, bisi silaing teu apal harga jas mun nyieun loba, moal neupi ka 50 rebuan, mun erek bisnis nyieun jas hayu jeung urang, hayang di bordir? hayang di tulisan platinum? gold? silver? batu bara? areng? tai munding? bisa… hayu… boga budget sabaraha.. di ladenan…

8. rezeki teh kumaha urang neanganana, aya nu neangan duit ku kacape na da emang eta jalan na nu diluhurna ge cape, aya nu neang duit make otak, nu diluhureunana ge make otak, aya nu gawena tina nipeng, da tiluhurna ge tukang nipeng alias nipeng tukang nipeng jang neangan jelema nu daek nipeng, teu nyadar maneh na teh katipeng

9. silaing butuh modal jang mulai usaha? teu boga duit? pan nu ngajak teh geus hade tah panghasilanana gaji na ge geus itungan poe itungan jam, nginjeumkeun duit ka silaing moal matak rugi. pan ari bisnis na bner mah sapoe ge geus balik modal meureun? munt eu sapoe keun we lah sabulan

10. sing getol diajar, pilih gawean anu sahate, saelmu, jeung satanaga, tong nipeng batur mun mbung ditipeng leuwih-leuwih kapiheulaan di tipeng.

11. gawe make otak tetep kudu ditanagaan, gawe tanaga tetep kudu diotakan
geus kolot? SD can lulus? aya ngaran na teh SEKOLAH KESETARAAN, sok ngiluan mumpung undang-undang wajib belajar 9 taun aya keneh, sapanjang silaing hirup keneh, tong lepas tina diajar

12. hirup teh susah jang jelema nu milih hirup susah, nu kumaha nu milih hirup susah? anu teu daek mikir

Advertisements

so sick


Bandung,

Yui – I Remember You (English Version)


The wind on my face is so cold.
But it reminds me of the sky, when we were together.
I can still see the ocean from my house
I’m looking and waiting for you here.

The days have changed and gone by,
But our summer is still there, in my surfboard
I remember the sun then, like it was yesterday
Ne, I can still hear your voice.

You said to me “I’m not going cry, ý?
We waved each other goodbye silently.
We didn’t say any words: our hands did that for us.
You melted into the sunset, but I Remember You.

Every time I hold your old, rusty guitar,
I hear our song tugging at my heart.
The days seem so cloudy now,
Passing by one after the other.

But I remember thinking:
“I know we’re living for someone.ý?
Yeah, the sun told that to me.
Ne, I can still hear you.

How to gzip EVERY static files! (on NGinX)


if you want to cache every static file, you must change mime type from webserver and add it into text or image category.

example: cache *.ttf file
– Edit mime.types
– add mime type to: text/ttf ttf;
– on Gzip module add: gzip_types text/ttf;
– restart the server

disable apache server signature on your web pages


In the default configuration of Apache, any error pages will contain the full signature of the server (Apache version) which could be exploited by hackers or Attacker. Each version has some deficiencies that could be exploited, and a hacker who knows your version number may benefit from it by focused attacks.

To disable server signature, you will need to edit your /etc/apache2/apache2.conf file.

root@server# nano /etc/apache2/apache2.conf

Press Ctrl+w to search for “ServerSignature” and press return. If you find it, edit it to:

ServerSignature Off
ServerTokens Prod

If you don’t find it, just scroll to the end of the file and add these two lines.

Then, we need to reload apache configuration to put this new change in effect:

sudo /etc/init.d/apache2 reload

Check the new configuration by entering an invalid address on your server URL (ex: http://www.domain.com/unavailablePage.php). You should not see the server signature now, just the server name.

Deen – Another Life


Never knowing what comes of life
Imagining the gift of love with you
And tonight my day ended with a lie
Another lonely night alone when I turn around
Better love is ahead I pray
It’s still so hard to spend my night each day
Oh I wish you knew
Ah this pain inside
I wonder why it’s still the same when I turn around
And it’s still so hard to stay
I pray to see your eyes and feel the love you gave me
I swear I think of you
I cry all through the night but I believe in prayers
I know somehow one day you’ll come my way
I want you in my life
Never alone, wherever you go
Whatever will come, what may no other way
And I’ll give my endless love to you

I’ll find my way to you
Close to your heart, then never let go
Remember the love we knew
Someday you’ll know
Oh the meaning of my life is you

Danie Beddingfield – If You’re Not The One


If you’re not the one then why does my soul feel glad today?
If you’re not the one then why does my hand fit yours this way?
If you are not mine then why does your heart return my call
If you are not mine would I have the strength to stand at all

I’ll never know whatthe future brings
But I know you’re here with me now
We’ll make it through
And I hope you are the one I share my life with

I don’t want to run away but I can’t take it, I don’t understand
If I’m not made for you then why does my heart tell me that I am?
Is there any way that I can stay in your arms?

If I don’t need you then why am I crying on my bed?
If I don’t need you then why does your name resound in my head?
If you’re not for me then why does this distance maim my life?
If you’re not for me then why do I dream of you as my wife?

I don’t know why you’re so far away
But I know that this much is true
We’ll make it through
And I hope you are the one I share my life with
And I wish that you could be the one I die with
And I pray in you’re the one I build my home with
I hope I love you all my life

I don’t want to run away but I can’t take it, I don’t understand
If I’m not made for you then why does my heart tell me that I am
Is there any way that I can stay in your arms?

‘Cause I miss you, body and soul so strong that it takes my breath away
And I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today
‘Cause I love you, whether it’s wrong or right
And though I can’t be with you tonight
You know my heart is by your side

I don’t want to run away but I can’t take it, I don’t understand
If I’m not made for you then why does my heart tell me that I am
Is there any way that I could stay in your arms

Jong IlYoung – Reason (The Meaning of My Life Is You)


Don’t turn away from me!
Look into my eyes
All the world is white
Have you forgotten the promise you made?

Why have you given up on me?
You did that so easily
But to me it was so difficult

From the beginning
We had a love that shouldn’t have been started
My tears are mixed with pleading
That I can’t put more of myself into you

* You mustn’t disappear from my life
Know that you are my light
If you leave, you take away my whole world
Don’t forget that it will all disappear
I want to breathe
From in your love…

I smile whenever I think of you
It becomes so hard on me
I cry whenever I think of you
I’m scared of everything

Zain Bikha – Heart of a Muslim


Looking up at the sky, searching for Allah most High
He rejected the way of worshipping Gods of clay
Prophet Ebrahim knew that Allah was near
And that the heart of a Muslim is sincere

Under the hot burning sun, he declared God is one
Though with stones on his chest, his Imaan would not rest
The Muadhin knew that right would conquer wrong
And the heart of a Muslim must be strong

Chorus:
It’s the heart of a Muslim through the guidance of Islam
That makes you fair and kind and helpful to your fellow man
So living as a Muslim means that you must play a part
Allah looks not at how you look, but what is in your heart

In our poor meager state, little food on our plate
Mother said she was glad, always sharing what we had
When I asked how can we share what’s not enough
She said the heart of a Muslim’s filled with love

He said its time you should know, you will learn as you grow
That some people around will do what’s bad to bring you down
Father said to be a star that’s shining bright
For the heart of a Muslim does what’s right

Chorus

So whatever you, make sure your words are true
Honesty is the best, because life is a test
Even if it hurts so much you want to cry
For the heart of a Muslim does not lie

Redmine Authentication with AD


1. login to your redmine application using admin user
2. click administration -> click LDAP_Authentication -> click new authentication mode
3. Set:
Name    AuthenticationName
Host    activeDirectoryHostname
Port        389
Account    activeDirectoryAdminAccountUsername
Password    activeDirectoryAdminAccountPassword
Base DN    DC=example,DC=domain,DC=com

Attributes
Login    = sAMAccountName
Firstname    = givenName
Lastname    = sN
Email    = mail

save
4. go to user list, edit it by click their username
5. change Authentication mode from Internal to AuthenticationName
6. Finish

%d bloggers like this: